ตำบล พระนอน อำเภอ เมืองนครสวรรค์  จังหวัด นครสวรรค์

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
 ชื่อปลัด อปท. นายชัยพล ยอดรัตน์
 ที่อยู่ อปท. 89 ม.9
 ตำบล พระนอน
 อำเภอ เมืองนครสวรรค์
 จังหวัด นครสวรรค์
 รหัสไปรษณีย์ 60000
 เบอร์โทร 056-880-762
 เบอร์แฟกซ์ 056-880-762
 ชื่อผู้รายงาน นายชัยพล ยอดรัตน์
   
 
 

Visitor Number
5649212
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]