ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ หนองพอก  จังหวัด ร้อยเอ็ด

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. -
 ชื่อปลัด อปท. นายอานนท์ ธุระกิจ
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
 ตำบล ภูเขาทอง
 อำเภอ หนองพอก
 จังหวัด ร้อยเอ็ด
 รหัสไปรษณีย์ 45210
 เบอร์โทร 043-030-482
 เบอร์แฟกซ์
 ชื่อผู้รายงาน นายอานนท์ ธุระกิจ
   
 
 

Visitor Number
5649200
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]