ตำบล หนองไร่ อำเภอ ปลวกแดง  จังหวัด ระยอง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายศิริพงษ์ ธนกรชัยมงคล
 ชื่อปลัด อปท. นายเมธฤต พยัคฆะนิธิ
 ที่อยู่ อปท. 1/2 ม.3
 ตำบล หนองไร่
 อำเภอ ปลวกแดง
 จังหวัด ระยอง
 รหัสไปรษณีย์ 21140
 เบอร์โทร 038-015-225
 เบอร์แฟกซ์ 038-015-225
 ชื่อผู้รายงาน นายศิริพงษ์ ธนกรชัยมงคล
   
 
 

Visitor Number
5649175
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]