ตำบล เทศบาลตำบลอ่างคีรี อำเภอ มะขาม  จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประเสริฐ ผลมาก
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างคีรี ตำบลอ่างคีรี จงจันทบุรี
 ตำบล เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 อำเภอ มะขาม
 จังหวัด จันทบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 22150
 เบอร์โทร 039-389539 ต่อ 16
 เบอร์แฟกซ์ 039-389539
 ชื่อผู้รายงาน นายธวัชชัย ภูพาดสี
   
 
 

Visitor Number
5328458
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]