ตำบล นาม่วง อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัด อุดรธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุรพล ชาญนรา
 ชื่อปลัด อปท. นางนัณอร ศิริสงค์
 ที่อยู่ อปท. 212 หมู่ 3
 ตำบล นาม่วง
 อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
 จังหวัด อุดรธานี
 รหัสไปรษณีย์ 41110
 เบอร์โทร 042-335061
 เบอร์แฟกซ์ 042-335061
 ชื่อผู้รายงาน นายสุรพล ชาญนรา
   
 
 

Visitor Number
5649124
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]