ตำบล โนนสูง อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์
 ชื่อปลัด อปท. ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ
 ที่อยู่ อปท. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น
 ตำบล โนนสูง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุดรธานี
 รหัสไปรษณีย์ 41330
 เบอร์โทร 042-295609
 เบอร์แฟกซ์ 042-295609
 ชื่อผู้รายงาน นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์
   
 
 

Visitor Number
5649338
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]