ตำบล เทศบาลตำบลทับไทร อำเภอ โป่งน้ำร้อน  จังหวัด จันทบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลทับไทร
365 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 ตำบล เทศบาลตำบลทับไทร
 อำเภอ โป่งน้ำร้อน
 จังหวัด จันทบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 22140
 เบอร์โทร 039-447317 ถึง 8
 เบอร์แฟกซ์ 039-447319
 ชื่อผู้รายงาน นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
   
 
 

Visitor Number
5622083
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]