แนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัยในการขุดเจาะ การเก็บกองและกักเก็บน้ำในเหมืองเปิด

   การขุดเจาะ การเก็บกองและสถานที่กักเก็บน้ำ เป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองเปิด ซึ่งหากเกิดการพังทลายสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทั้งในและนอกพื้นที่


รายละเอียดบทความ

   การขุดเจาะ การเก็บกองและสถานที่กักเก็บน้ำ เป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองเปิด ซึ่งหากเกิดการพังทลายสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ บทความนี้เสนอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและประเมินค่าความเสี่ยงของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตราฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสวัสดิภาพในการทำเหมืองเปิด รายละเอียดดังเอกสารเเนบ

 

วันที่ปรับปรุง:2557-11-07

เอกสารแนบ: เเนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำเหมืองเปิด
 
 

Visitor Number
5208699
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]