ความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่

นำเสนอโดย นายไพรัตน์ เจริญกิจ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


รายละเอียดบทความ

      ความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ นำเสนอโดย นายไพรัตน์ เจริญกิจ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยรวบรวมหลักการต่างๆ ดังนี้

ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัยในงานเหมืองแร่

ปรัชญาความปลอดภัยในงานเหมืองแร่

ความสาคัญของความปลอดภัยในการทาเหมืองแร่

ทฤษฎีพื้นฐานของการควบคุมความปลอดภัย

การจัดการด้านความปลอดภัย

ลักษณะหน้าเหมืองที่ปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง

ฯลฯ ดังเอกสารเเนบ

 

วันที่ปรับปรุง:2558-04-28

เอกสารแนบ: ความปลอดภัยในการทำเหมืองเเร่
 
 

Visitor Number
5135999
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]