การบริหารจัดการทรัพยากรเเร่-เเนวทางการวางเเผนใช้ทรัยากรแร่

  เเร่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเเละมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เเละการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน


รายละเอียดบทความ

 เเร่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเเละมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เเละการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ)
 

วันที่ปรับปรุง:2558-11-20

เอกสารแนบ: เเนวทางการวางเเผนใช้เเร่
 
 

Visitor Number
5138856
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]