คู่มือแนะแนวทางปฎิบัติในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่

   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารเเละการอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกิจการด้านเหมืองเเร่


รายละเอียดบทความ

   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในหารบริหารเเละการอนุญาติเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกิจการด้านเหมืองเเร่ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ)
 

วันที่ปรับปรุง:2559-02-16

เอกสารแนบ: คู่มือแนะแนวทางปฎิบัติในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่
 
 

Visitor Number
5141429
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]