พระราชบัญญัติเเร่ 2510

พระราชบัญญัติแร่ 2510 มีรายละเอียดดังเอกสารเเนบ


รายละเอียดบทความ

เอกสารเเนบ
 

วันที่ปรับปรุง:2559-06-02

เอกสารแนบ: พรบ.เเร่ 2510
 
 

Visitor Number
5211285
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]