ไซยาไนด์ในขุมเหมือง ภัยร้ายจริงหรือ

  หากกล่าวถึงเหมืองเเร่ทองคำ หลายๆคนคงนึกไปไกลถึง"ไซยาไนด์"


รายละเอียดบทความ

ดังเอกสารเเนบ
 

วันที่ปรับปรุง:2559-08-30

เอกสารแนบ: Cyanide ไซยาไนต์
 
 

Visitor Number
5570771
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]