พระราชบัญญัติแร่ 2561

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)

 


รายละเอียดบทความ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

วันที่ปรับปรุง:2561-03-08

เอกสารแนบ: พรบ.แร่ 2560
 
 

Visitor Number
4865230
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]