การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อพลอย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26683/15136
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
  • วันที่ 23 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ ทั้งหมด 2 สถานี พบว่า

1. บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว

2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 23 เฮิรตซ์ (Hz) ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0113มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 24 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00323 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 20 เฮิรตซ์ (Hz)และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00424 มิลลิเมตร ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางเท่ากับ 0.752 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 113.3 dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านประอำ 2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621983
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]