การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27486/14818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2548-2549
 รายละเอียด
 
  • ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  •  จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  3. บริเวณแนวสายส่งไฟฟ้า  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

  • ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  •  จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  3. บริเวณแนวสายส่งไฟฟ้า  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

               

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 2.สำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 3.แนวสายส่งไฟฟ้า
 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290006
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]