การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27509/15189
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549
 รายละเอียด
 
 • ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 5 สถานี 

 1. บริเวณอาคารสำนักงานเหมืองหินปูน  ผลการตรวจวัดพบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 2. บริเวณสันเขื่อนแม่ขาม  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 3. บริเวณถ้ำเสา  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 4. บริเวณถ้ำแกลบ  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 5. บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่ขาม  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

 • ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน  2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 5 สถานี 

 1. บริเวณอาคารสำนักงานเหมืองหินปูน  ผลการตรวจวัดพบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 2. บริเวณสันเขื่อนแม่ขาม  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 3. บริเวณถ้ำเสา  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 4. บริเวณถ้ำแกลบ  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 5. บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่ขาม  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 
 

 สถานที่ตรวจวัด 1.อาคารสำนักงานเหมืองหินปูน 2.สันเขื่อนแม่ขาม 3.ถ้ำเสา 4.ถ้ำแกลบ 5.โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่ขาม
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290054
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]