การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. มิตรภาพ
 อำเภอ มวกเหล็ก
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27350/15022
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 12 สถานี  

1. บริเวณถนนมิตรภาพจุดที่อยู่ใกล้หน้าเหมือง

 • วันที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

 2. บริเวณถ้ำสะพานหิน

 • วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 5 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

3. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตรสถานีที่ 1  

 • วันที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 7 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 5 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

4. บริเวณจุดตรวจวัดแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตรสถานีที่ 2  

 • วันที่ 10 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

5. บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร

 • วันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 12 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

6. บริเวณบ้านเขามะกอก

 • วันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 15 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

7. บริเวณบ้านมอมะเกลือ

 • วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 18 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 19 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

8. บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

 • วันที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

9. บริเวณบ้านหินลับ

 • วันที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

10. บริเวณบ้านผาเสด็จ

 • วันที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

11. บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

 • วันที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 29 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

12. บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล

 • วันที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด จำนวน 12 สถานีตรวจวัด
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203389
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]