การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27862/14732
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ประทานบัตรกลุ่มที่ 3 ในฃ่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 2 สถานี 
           1. บริเวณวัดพระธาตุเจริญธรรม
                  - วันที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
                  - วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
            2. บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง
                  - วันที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
                  - วันที่ 5 เมษายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
                  - วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  
 
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดพระธาตุเจริญธรรม 2.บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202193
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]