การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านไร่
 อำเภอ บ้านไร่
 จังหวัด อุทัยธานี
 เลขที่ประทานบัตร 25103/15552
 ลำดับที่ 0
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24ชมที่บ้านหนองใหญ่

กรกฎาคม 2543 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช.ม.  61.0 เดซิเบล (เอ)

พฤษภาคม 2548 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช.ม.  56.1 เดซิเบล (เอ)

กันยายน 2548 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช.ม.  55.6 เดซิเบล (เอ)

มกราคม 2549 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช.ม.  54.3 เดซิเบล (เอ)

พฤษภาคม 2549 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช.ม.  57.4 เดซิเบล (เอ)

 สถานที่ตรวจวัด บ้านหนองใหญ่
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627655
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]