การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  ในวันที่ 1 มีนาคม 2549

 

                จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) จำนวน 3 สถานี ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

 

1.       บ้านโป่งค่า ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

2.       โรงเรียนบ้านบ่อโสก ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

3.       วัดเขาขุย ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293694
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]