การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์ 2550
 รายละเอียด
 

เรื่อง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่  ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์  2550

1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโป่งคา ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด  ตรวจวัดไม่พบ

2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดบ่อโสก  ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด  ตรวจวัดไม่พบ

3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย  ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด  ตรวจวัดไม่พบ

 

หมายเหตุ  *  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (7 พฤศจิกายน 2548)

-          ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5/วินาที  ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.5  มิลลิเมตร/วินาที  เครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโป่งคา, 2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดบ่อโสกและ3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5294022
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]