การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 รายละเอียด
 

ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี ประทานบัตรเลขที่ 28675/15632

 

1.       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจ โรงเรียนบ่อโสก ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.179 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

2.       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดที่วัดเขาขุย ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.120 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

3.       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัด ชุมชนบ้านโป่งค่า ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.132 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

4.       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัด บริเวณโรงโม่หิน ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.162 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

5.       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัด บ้านป่าไม้แดง ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.162 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

 

หมายเหตุ             มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538 กำหนดปริมาณ TSP (ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33 mg/m3 )

 

 สถานที่ตรวจวัด โรงเรียนบ่อโสก วัดเขาขุย ชุมชนบ้านโป่งค่า บริเวณโรงโม่หิน บ้านป่าไม้แดง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138233
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]