การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาหินซ้อน
 อำเภอ พนมสารคาม
 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 เลขที่ประทานบัตร 15774/14787
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อย
  2. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อย
  3. บริเวณวัดเขาอีวน ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อย
  4. บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากมีค่าน้อย

 

สรุปได้ว่า บริเวณจุดตรวจวัดทั้ง 4 สถานี พบว่ามีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณความสั่นสะเทือนได้ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระยะห่างระหว่างหน้าเหมืองที่ทำการระเบิดกับจุดตรวจวัด พบว่า บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ วัดเขาอีกวน และโรงเรียนบ้านห้วยหิน มีระยะห่างจากจุดระเบิดประมาณ 2, 1.5, 1.5 และ 2 กม. ตามลำดับ รวมทั้งปริมาณการใช้วัตถุระเบิดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำให้สัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดอยู่ในระดับต่ำจึงไม่สามารถตรวจวัดได้

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีกวน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน
 โดย บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289905
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]