การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
 รายละเอียด
 

จากผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) จำนวน 3 สถานี ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

 

1.       บ้านโป่งค่า พบว่า ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

2.       โรงเรียนบ้านบ่อโสก พบว่า ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

3.       วัดเขาขุย พบว่า ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330109
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]