การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 อำเภอ หาดใหญ่
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27651/15229
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 101.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 90.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์ท่าหมอไชยวนาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 93.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ให้ระดับเสียงสูงสุด ได้ไม่เกิน 115.0 เดซิเบล(เอ)


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านท่าหมอไชยวนาราม
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860762
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]