การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาหลวง
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26969/15575
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550
 รายละเอียด
 

               ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

 

1.สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนได้แก่

- Office

- On the hill ( SW of blasting spot)

- Near the water pond down hill

- In the rubber tree zone down hill

- Down hill

 

พบว่าการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทั้ง 5 สถานีมีค่าความสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสถานี ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.Office 2.On the hill ( SW of blasting spot) 3.Near the water pond down hill 4.In the rubber tree zone down hill 5.Down hill
 โดย บริษัท ทุ่งคำ จัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328531
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]