การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27347/14975
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 12 สถานี  

1. บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

 • วันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 28 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

 2. บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน)

 • วันที่ 07 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 04 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 05 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 04 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 04 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

3. บริเวณบ้านผาเสด็จ  

 • วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  4. บริเวณถนนมิตรภาพอยู่ใกล้หน้าเหมือง 

  • วันที่ 06 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 02 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 02 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 01 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 01 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  5. บริเวณบ้านหินลับ  

  • วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  6. บริเวณมอมะเกลือ  

  • วันที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

  7. บริเวณบ้านเขามะกอก 

  • วันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 17 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

  8. บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร   

  • วันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 13 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  9. บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

  • วันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  10. บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล 

  • วันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  11. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่ 1

  • วันที่ 08 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 05 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 07 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 07 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 05 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  11. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่ 2

  • วันที่ 09 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 09 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 08 มิถุนายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553

  เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 12 สถานี  

  1. บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   2. บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน)

  • วันที่ 03 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 06 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 05 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  3. บริเวณบ้านผาเสด็จ  

  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  4.บริเวณถนนมิตรภาพจุดที่ใกล้หน้าเหมืองที่สุด

  • วันที่ 01 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 02 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 02 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 01 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 03 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 02 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   5. บริเวณบ้านหินลับ  

   • วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   6. บริเวณบ้านมอมะเกลือ

   • วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   7. บริเวณบ้านเขามะกอก

   • วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 12 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   8.แนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร

   • วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   9. บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

   • วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   10. บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล

   • วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   11. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่1

   • วันที่ 05 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 06 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 07 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 07 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 05 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 07 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   12. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่2

   • วันที่ 06 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 08 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 09 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 08 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


    สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีรถไฟหินลับ 2.บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน) 3.บริเวณบ้านผาเสด็จ 4.บริเวณถนนมิตรภาพอยู่ใกล้หน้าเหมือง 5.บริเวณบ้านหินลับ 6.บริเวณมอมะเกลือ 7.บริเวณบ้านเขามะกอก 8.บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร 9.บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตร
    โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
    รูป
    เอกสารแนบ
    
    

   Visitor Number
   5207306
    

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ::
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
   75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
   [ที่ตั้งกรมฯ]