การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลสีวิเชียร
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31864/15523
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเกษตรภูทอง 1

ค่าการวัด

แนวทแยง(Transverse)

แนวตั้ง

(Vertical)

แนวยาว

(Longitudinal)

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.318

0.191

0.254

ความถี่(Hz)

9

13

ไม่พบ

การขจัด(mm)

0.00329

0.00003

0.00202

2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองทัพ

·        ไม่สามารถทำการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมืองได้ เนื่องจากในช่วงเวลาที่บริษัทที่ปรึกษาเข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน เครื่องเจาะระเบิดของทางโครงการชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จึงไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้

3.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา

·        ไม่สามารถทำการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมืองได้ เนื่องจากในช่วงเวลาที่บริษัทที่ปรึกษาเข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสัเทือน เครื่องเจาะระเบิดของทางโครงการชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จึงไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้

4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด

·        ไม่สามารถทำการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมืองได้ เนื่องจากในช่วงเวลาที่บริษัทที่ปรึกษาเข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน เครื่องเจาะระเบิดของทางโครงการชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จึงไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้

 

5. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเกษตรสมบูรณ์

·        ไม่สามารถทำการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมืองได้ เนื่องจากในช่วงเวลาที่บริษัทที่ปรึกษาเข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน เครื่องเจาะระเบิดของทางโครงการชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จึงไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้

ดังนั้น ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ระดับความถี่ต่างๆ พบว่าความเร็วของอนุภาค และการขจัดในบริเวณเกษตรภูทอง 1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนสถานีตรวจวัดอีก 4 สถานี คือ บ้านหนองทัพ, บ้านหนองเทา, สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด, บ้านเกษตรสมบูรณ์ พบว่าเครื่องเจาะระเบิดของทางโครงการชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จึงไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านหนองเทา 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 5.บ้านเกษตรสมบูรณ์
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328798
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]