การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลเม็งราย
 อำเภอ พญาเม็งราย
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 16340/14953
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 

  ในระหว่างวันที่  27-28 กรกฎาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านสันสลีก  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

**หมายเหตุ**มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้บริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านสันสลีก
 โดย บริษัท พี.เอส.พี.ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5351581
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]