การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. กลอนโด
 อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32659/15922
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2554

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทางโครงการมีปริมาณแร่คงค้างอยู่ที่โรงแต่งแร่ในปริมาณมาก ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำการเจาะระเบิดในช่วงนี้

 สถานที่ตรวจวัด -
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330335
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]