การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวาย
 อำเภอ เมืองสุรินทร์
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31083/15564
 ลำดับที่ 3
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างวันที28-31 ตุลาคม 2551
 รายละเอียด
 

       เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 1 สถานี

               1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าไม่มีการระเบิด

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5134970
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]