การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ประทัดบุ
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31087/15565
 ลำดับที่ 5
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

         เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี
            
  1.  บริเวณบ้านประทัดบุ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว  ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00006  มิลลิเมตร แนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00028มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00062มิลลิเมตร  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณบ้านประทัดบุ
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860830
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]