การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27833/14709
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 2 สถานี 

1. บริเวณวัดพระธาตุเจริญธรรม

 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ความดังเสียงน้อยกว่า 90 dB(A) 
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 15 กันยายน 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

2. บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง

 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 16 กันยายน 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2554  ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดพระธาตุเจริญธรรม 2.บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623785
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]