การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27348/14392
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 12 สถานี  

1. บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

 • วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

 2. บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน)

 • วันที่ 05 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 02 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 07 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 09 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 02 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

3. บริเวณบ้านผาเสด็จ  

 • วันที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  4. บริเวณถนนมิตรภาพอยู่ใกล้หน้าเหมืองที่มีการระเบิดมากที่สุด (วัดพุทธนิมิตร) 

  • วันที่ 01 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 01 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 02 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 03 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 01 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  5. บริเวณบ้านหินลับ  

  • วันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  6. บริเวณมอมะเกลือ  

  • วันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 09 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

  7. บริเวณบ้านเขามะกอก 

  • วันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 08 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

  8. บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตรทุกแปลงที่เปิดหน้าเหมือง   

  • วันที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 10 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 07 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  9. บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

  • วันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  10. บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล 

  • วันที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  11. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่ 1

  • วันที่ 07 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 03 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 08 เมษายน 2553 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  12. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่ 2

  • วันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 07 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 09 เมษายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 06 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

  ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

  เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 12 สถานี  

  1. บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

  • วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   2. บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน)

  • วันที่ 05 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 07 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 03 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 05 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 04 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

  3. บริเวณบ้านผาเสด็จ  

  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

  4.บริเวณถนนมิตรภาพจุดที่ใกล้หน้าเหมืองที่สุด

  • วันที่ 02 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 03 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 02 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  • วันที่ 03 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 02 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  • วันที่ 03 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

   5. บริเวณบ้านหินลับ  

   • วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

   6. บริเวณบ้านมอมะเกลือ

   • วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

   7. บริเวณบ้านเขามะกอก

   • วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

   8.แนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร

   • วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 09 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   9. บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

   • วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   10. บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล

   • วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

   11. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่1

   • วันที่ 08 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 08 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 05 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 07 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 05 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 08 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

   12. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่2

   • วันที่ 09 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 09 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 07 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
   • วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
   • วันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)  

   หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


    สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีรถไฟหินลับ 2.บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน) 3.บริเวณบ้านผาเสด็จ 4.บริเวณถนนมิตรภาพอยู่ใกล้หน้าเหมืองที่มีการระเบิดมากที่สุด (วัดพุทธนิมิตร) 5.บริเวณบ้านหินลับ 6.บริเวณมอมะเกลือ 7.บริเวณบ้านเขามะกอก 8.บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตรทุกแปลง
    โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
    รูป
    เอกสารแนบ
    
    

   Visitor Number
   5526929
    

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ::
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
   75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
   [ที่ตั้งกรมฯ]