การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทพคีรี
 อำเภอ นาวัง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 26954/15512
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 21 เมษายน 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี
                 1.  บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงษ์   ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า ระดับเความสั่นสะเทือนมีค่าค่อนข้างต่ำมาก  ซึ่งค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดต่ำกว่า  0.254  มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนได้
  
 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงษ์
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205059
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]