การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26983/15473
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนธันวาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านศรีสงคราม (วัดโนนสีชมพู)ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการนั้น อยู่ในช่วงดำเนินการต่ออายุประทานบัตร
  2. บริเวณบ้านโคกมน (วัดป่าโคกมน)ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการนั้น อยู่ในช่วงดำเนินการต่ออายุประทานบัตร
  3. บริเวณวัดหนองขาม (บ้านหนองขาม)ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการนั้น อยู่ในช่วงดำเนินการต่ออายุประทานบัตร
  4. บริเวณบ้านผาน้อย (วัดผาน้อยดอยวิเวก)ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการนั้น อยู่ในช่วงดำเนินการต่ออายุประทานบัตร

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านศรีสงคราม (วัดโนนสีชมพู) 2.บริเวณบ้านโคกมน (วัดป่าโคกมน) 3.บริเวณวัดหนองขาม (บ้านหนองขาม) 4.บริเวณบ้านผาน้อย (วัดผาน้อยดอยวิเวก)
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330191
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]