การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สุขสำราญ
 อำเภอ ตากฟ้า
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 32220/15380
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านเขาแดง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที
  2. บริเวณบ้านซับสำราญ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที  และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที
  3. บริเวณบ้านธารเกษตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที

**หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเขาแดง 2.บริเวณบ้านซับสำราญ 3.บริเวณบ้านธารเกษตร
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330097
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]