การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 อำเภอ ท่าใหม่
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26298/15253
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 21 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณห้วยห้วงจันทร์ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

2.บริเวณห้วยห้วงจันทร์หลังผ่านพื้นที่โครงการ น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยห้วงจันทร์ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.บริเวณห้วยห้วงจันทร์หลังผ่านพื้นที่โครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135615
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]