การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23282/14897
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
 
  • ในเดือน 17 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.510 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.004 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.400 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.003 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.170 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ n/a เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.220 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.220 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.120 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ n/a เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ร่วมแผนผังเดียวกันกับ 23249/14616

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290098
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]