การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ถ้ำกระต่ายทอง
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 เลขที่ประทานบัตร 20836/16090
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2559

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.181-0.194 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.092-0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านสว่างราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 13 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.190-0.196 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.091-0.095 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.263-0.272 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.103-0.109 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมงจะต้องมีปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา 2.บริเวณบ้านสว่างราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 13 3.3.บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร
 โดย บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135359
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]