การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลน้ำโจ้
 อำเภอ เเม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30490/16049
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 26-29 เดือนเมษายน 2559
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.0dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.6 dB(A)ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  

  หมายเหตุ:

  | : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)

  * : บริเวณจุดตั้งเครื่องตรวจวัด มีการเข้า-ออกของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดทั้งวัน และยังมีการประกอบกิจการทางการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559 มีผนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงในเขตพื้นที่ตรวจวัดในช่วงเวลา 06.00PM-06.00AM อีกด้วย

   

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี
   โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205104
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]