การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23718/15468
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 22 มกราคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขาสุขไพรวัน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมือง พบว่าสามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ พบว่ามีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในช่วง 1.46-2.57 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่อยู่ในช่วง 13-16 เฮิร์ต ค่าการขจัดอยู่ในช่วง 0.0130-0.0279 มิลลิเมตร และค่าผลรวมความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3ทิศทาง เท่ากับ 3.64 มิลลิเมตร/วินาที  (ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง)


                 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านเขาสุขไพรวัน
 โดย กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649187
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]