การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30403/15322
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 26 เมษยน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. ขอบแปลงประทานบัตรเลขที่ 30403/15322 ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก จนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้
  2. บริเวณใกล้โรงโม่หิน ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก จนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้

 

  • ในวันที่ 19 กันยายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. ขอบแปลงประทานบัตรเลขที่ 30403/15322 ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบว่าความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกนฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณใกล้โรงโม่หิน ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบว่าความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกนฑ์มาตรฐาน

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. ขอบแปลงประทานบัตรเลขที่ 30403/15322 2.บริเวณใกล้โรงโม่หิน
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293602
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]