การฝึกอบรมอปทครั้งที่1

   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน   เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2549 ที่จังหวัดกาญจนบุรี        

รายละเอียดข่าว
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดยสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้   และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล   ที่ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมมาก่อน  หรือต้องการให้เจ้าหน้าที่อื่นในสำนักงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   ซึ่งกำหนดให้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2549  ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท  แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งสิ้น48 คน 
 

Update news:2549-05-26

 
 

Visitor Number
5331348
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]