การอบรมเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายละเอียดข่าว
    ในปี 2552 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการอบรมเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และประชาชนในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ และบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแร่ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ ตลอดจนการดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงภายใต้ชื่อ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 3 ครั้งดังนี้
   ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 จัดที่ จ.ชลบุรี  มี ประชาชนเข้าร่วมจาก จ.ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด และฉะเชิงเทรา จำนวน 108 คน ได้เครือข่าย จำนวน 18 เครือข่าย 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2552 จัดที่ จ.นครสวรรค์  มี ประชาชน เข้าร่วมจาก จ.นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  พิจิตร  พิษณุโลก และกำแพงเพชร จำนวน 112 คน ได้เครือข่าย จำนวน 22 เครือข่าย 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 จัดที่ จ.กาญจนบุรี มี ประชาชนเข้าร่วมจาก จ.กาญจนบุรี  เพชรบุรี และราชบุรี  จำนวน 94 คน ได้เครือข่าย จำนวน 22 เครือข่าย 
 
 

Update news:2552-07-27

 
 

Visitor Number
5135674
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]