สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2552

        สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  21 จังหวัด  อปท. 52  แห่ง 

รายละเอียดข่าว

        ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  14  จังหวัด  อปท. 25  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 42  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 160 แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 3 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  3  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  30  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน   8   อบต. ได้แก่  


จังหวัดกระบี่                  ได้แก่     อบต.ทับปริก                                     
จังหวัดขอนแก่น            ได้แก่     อบต.นาหนองทุ่ม
จังหวัดจันทบุรี               ได้แก่     อบต.เขาบายศรี                                
จังหวัดเชียงใหม่            ได้แก่     อบต.สบเตี๊ยะ
จังหวัดตรัง                    ได้แก่     อบต.ทุ่งค่าย  เขาขาว                          
จังหวัดตาก                    ได้แก่     อบต.ตากออก  สมอโคน  ไม้งาม  
                                                   วังประจบ  ท่าสายลวด  
                                                   พระธาตุผาแดง วังหมัน            
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่     อบต.ไม้เรียง  กรุงชิง  สี่ขีด 
                                                    กำเนิดนพคุณ                         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ได้แก่     อบต.สระ
จังหวัดพะเยา                 ได้แก่     อบต.สระ จำป่าหวาย  ทต.ห้วยลาน
จังหวัดพิจิตร                  ได้แก่     อบต.เขาเจ็ดลูก
จังหวัดเพรชบุรี              ได้แก่     อบต.หนองกะปุก  ทต.ชะอำ
จังหวัดเพรชบูรณ์           ได้แก่     อบต.ศาลาลาย กันจุ ซับไม้แดง 
                                                    บ้านโตก  วังโป่ง
จังหวัดระนอง                 ได้แก่     อบต.หาดส้มแป้น                 
จังหวัดลำปาง                  ได้แก่    อบต.บ้านสา นิคมพัฒนา  
                                                   ทต.แม่ทะ สิริราช                           
จังหวัดลำพูน                  ได้แก่     อบต.ดงดำ
จังหวัดเลย                     ได้แก่     อบต.บุฮม นาแขม ผาน้อย       
จังหวัดศรีสะเกษ             ได้แก่    อบต.พราน
จังหวัดสระบุรี                  ได้แก่    ทต.ทับกวาง อบต.ท่าตูม หินซ้อน
                                                    เขาวง พุคำจาน มิตรภาพ วังม่วง   
                                                    เจริญธรรม                             
จังหวัดสุโขทัย                  ได้แก่    อบต.กลางดง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี         ได้แก่     อบต.ลำพูน  บางสวรรค์
จังหวัดอุบลราชธานี          ได้แก่    อบต.โซง                   

 

Update news:2552-10-08

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2552
 
 

Visitor Number
5207324
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]