อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมรวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังฮ่องกง

    อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมจำนวน 2 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดข่าว
อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมจำนวน 2 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552 เป็นเวลา 3 วันซึ่งอปท.ดีเยี่ยมทั้ง 2 แห่งได้แก่ อบต.สบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่ อบต.ตากออก จ.ตาก สำหรับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้รางวัลมี 3 แห่ง ได้แก่ ฝพร. เชียงใหม่ ตาก และสตูล
 

Update news:2552-12-22

 
 

Visitor Number
5207293
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]