รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนมิถุนายน 2549

ในเดือนมิถุนายน 2549 มี อบต. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 5  จังหวัด  13  อปท. ได้แก่ จ.ตาก อบต.แม่สอง อบต.วังจันทร์ อบต.ท่าสายลวด อบต.วังประจบ อบต.ตากออก อบต.น้ำรึม อบต.พระธาตุผาแดง จ.นครศรีธรรมราช อบต.นบพิตำอบต.กรุงชิง จ.ลำปาง อบต.แม่เมาะ อบต.บ้านกิ่ว จ.อุตรดิตถ์ อบต.บ่อทอง จ.อุบลราชธานีอบต.โซง

รายละเอียดข่าว
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท. )ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2546เป็นต้นมานั้น
ในเดือนมิถุนายน 2549 มี อบต. ที่รายงานมาทั้งสิ้น 5  จังหวัด  13  อปท. ได้แก่ จ.ตาก อบต.แม่สอง อบต.วังจันทร์ อบต.ท่าสายลวด อบต.วังประจบ อบต.ตากออก อบต.น้ำรึม อบต.พระธาตุผาแดง จ.นครศรีธรรมราช อบต.นบพิตำอบต.กรุงชิง จ.ลำปาง อบต.แม่เมาะ อบต.บ้านกิ่ว จ.อุตรดิตถ์ อบต.บ่อทอง จ.อุบลราชธานีอบต.โซง รายงานประกอบด้วย
 1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน   11  อปท.    จำนวน   44  แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร  จำนวน  2 อปท.   จำนวน  37  แปลง
 3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  จำนวน  12  อปท.
 

Update news:2549-07-31

เอกสารแนบ: สถานการณ์การอปทมิถุนายน2549.doc
เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทมิย2549.xls
 
 

Visitor Number
5135703
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]