เรื่อง การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่

รายละเอียดข่าว

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และรายงานว่าได้รับผลกระทบจากการการขนส่งแร่ ของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด และลูกค้าของบริษัทฯ ขับรถด้วยความเร็วช่วงที่วิ่งผ่านแหล่งชุมชน อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนได้นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดแล้ว ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อน โดยในช่วงระยะเวลาตรวจสอบคือ เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นช่วงที่มีรถบรรทุกดินซึ่งไม่ใช่ของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด บรรทุกดินวิ่งผ่านชุมชน ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ประสานและขอให้เจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดให้ตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อนจึงรายงานและควรจะลงรายละเอียดด้วยว่า เป็นรถขนส่งของใคร พร้อมระบุชื่อและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย พร้อมนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด ตรวจสอบและกวดขัน พนักงานขับรถยนต์ และลูกค้าของบริษัทฯให้ขับขี่รถบรรทุกแร่ ช่วงที่ผ่านแหล่งชุมชน ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ และควบคุมความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตร ให้ครบถ้วนอย่างเคร่งครัดด้วย
 
ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
                                                                                                              สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
                                                                                                   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
                                                                                                                     มกราคม  2553

 

Update news:2553-01-04

 
 

Visitor Number
5207317
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]